Statuty

Rada Miejska Gminy Kostrzyn Uchwałą nr X/65/2015 z 29.06.2015r. zatwierdziła Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie.

Rada Miejska Gminy Kostrzyn Uchwałą nr XIX/147/2016 z 05.05.2016r. zatwierdziła zmianę statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie.