Przepisy wewnętrzne

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przykładowej Instytucji.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ustalił Regulamin organizacyjny