Regulaminy

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ustalił Regulamin Klubu Seniora

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ustalił Regulamin organizacyjny

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ustalił Regulamin organizacyjny

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ustalił Regulamin czytelni

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ustalił Regulamin czytelni internetowej